1.ความรู้ เรื่องปลวก7 สิ่งที่ควรตรวจสอบ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก

7 สิ่งที่ควรตรวจสอบ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก

7 สิ่งที่ควรตรวจสอบ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี มี อย. ปลอดภัยแน่นอน - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี  มี อย. ปลอดภัยแน่นอน

ก่อนตัดสินเลือกบริษัทกำจัดปลวก ต้องตรวจสอบดูอะไรบ้าง

ทุกวันนี้มีบริษัทที่รับกำจัดปลวกมากมายในท้องตลาด แต่ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทที่จะมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีเหมือนกันหมด ดังนั้นการจะเลือกใช้บริการมืออาชีพสำหรับกำจัดปลวกที่บ้าน ต้องมีการหาข้อมูลและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะได้กำจัดปัญหาปลวกกวนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยคุณสามารถพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่รับกำจัดปลวกก่อนตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งในบทความนี้เราก็จะมาบอกกันว่าควรตรวจสอบอะไรบ้าง?


7 สิ่งที่ควรตรวจสอบ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี มี อย. ปลอดภัยแน่นอน - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี  มี อย. ปลอดภัยแน่นอน

7 สิ่งที่ควรตรวจสอบ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก

หลักๆ ควรมีใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการครบถ้วน เมื่อสนใจจะจ้างบริษัทมืออาชีพสำหรับการกำจัดปลวก โดยคุณควรจะขอตรวจสอบใบอนุญาตดำเนินการต่างๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวมีตัวตนจริงๆ

2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เพื่อแสดงว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งใบนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะบริษัทที่จะมีใบทะเบียนแบบนี้คือ ต้องมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

3.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นเอกสารเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

4.ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (กรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครอง เพื่อป้องกันกำจัดปลวกและแมลง, ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข รวมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี) เนื่องจากการกำจัดปลวกและแมลงจำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ดังนั้นการมีใบอนุญาตเหล่านี้จึงช่วยยืนยันว่าบริษัทกำจัดปลวกดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีมาตรฐาน

5.ใบรับรองการเป็นสมาชิกชมรม หรือสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจว่าบริษัทกำจัดปลวกดังกล่าวได้รับแนะนำการป้องกัน และกำจัดแมลงอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อคน และสิ่งแวดล้อมจากสมาคมที่ได้มาตรฐาน

6.ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค รวมถึงใบรับรองการผ่านมาตรฐานระบบงานจากองค์กรที่เชื่อถือได้ (ถ้ามี)

7.ตรวจสอบฉลากบนสารเคมีที่นำมาใช้ว่าผ่านมาตรฐาน และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสารกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิดที่นำมาใช้ในบ้านเรือน จะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) และคำแนะความปลอดภัย (SG) เพื่อมั่นใจว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์, สัตว์และสิ่งแวดล้อม

การเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาปลวกขึ้นบ้านได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย คุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่จ่ายไปโดยไม่มีปลวกมากวนใจไปอีกนาน แต่หากเลือกบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะมีความเสี่ยง ทั้งในเรื่องของการกำจัดปลวกไม่ได้ผล อีกทั้งยังเกิดอันตรายต่อคุณและครอบครัว, สัตว์เลี้ยง รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ ดังนั้นยอมเสียเวลาตรวจสอบสักเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยขึ้นได้อีกมาก
เนื้อหาที่น่าสนใจ
เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

สั่งซื้อ น้ำยากำจัดปลวก
คลิกที่นี่เพื่อ แอดไลน์มาได้เลย แอด Line คลิก