1.ความรู้ เรื่องปลวก5 คำแนะนำก่อนเลือกใช้บริการกำจัดปลวก

5 คำแนะนำก่อนเลือกใช้บริการกำจัดปลวก

5 คำแนะนำก่อนเลือกใช้บริการกำจัดปลวก - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี มี อย. ปลอดภัยแน่นอน - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี  มี อย. ปลอดภัยแน่นอน

5 คำแนะนำจาก อย. เพื่อการเลือกใช้บริการกำจัดปลวกอย่างปลอดภัย

บริการกำจัดปลวกเป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าของบ้านได้รับความสะดวกอย่างมาก เพื่อการกำจัดปลวกที่เป็นภัยร้ายของบ้าน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การเลือกบริการดังกล่าวก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยด้วย เพราะการกำจัดปลวก รวมถึงแมลง, มด และหนู จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ดังนั้น ทางด้านนายประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีการแจ้งเตือนภัยผู้ใช้บริการดังกล่าว โดยควรต้องมีความระมัดระวังให้มาก


5 คำแนะนำก่อนเลือกใช้บริการกำจัดปลวก - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี มี อย. ปลอดภัยแน่นอน - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี  มี อย. ปลอดภัยแน่นอน

ควรตรวจสอบอะไรบ้าง ก่อนเลือกใช้บริการกำจัดปลวกเพื่อความปลอดภัย?

การจ้างบริการกำจัดปลวกนั้นเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาปลวกบุกบ้าน แต่ทั้งนี้เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรต้องมีความรอบคอบในการว่าจ้างผู้ให้บริการกำจัดปลวกที่ได้มาตรฐาน โดยทางกฎหมายนั้นได้ระบุว่ากิจการดังกล่าวเป็นการนำสารเคมีวัตถุอันตราย ไปใช้เพื่อจัดการป้องกัน ควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์อื่นๆ ซึ่งตามกฎหมาย การมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ดังนั้น ทาง อย.แนะนำว่า สถานประกอบการกำจัดปลวกดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้อง โดยหากมีการใช้วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (วอ.3) จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่วนชนิด วอ.2 ต้องมีใบรับแจ้งดำเนินการ ที่มีแนวทางในการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

1.ตรวจสอบผู้ให้บริการกำจัดปลวก มีใบอนุญาตประกอบการหรือใบดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเอกสารจะต้องออกมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2.ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร ว่ามีการระบุรายละเอียดของสารเคมีที่ให้บริการในการกำจัดปลวกซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย รวมถึงคำเตือนที่สำคัญ, อาการเกิดพิษ และวิธีแก้พิษเบื้องต้น เป็นต้น

3.ตรวจสอบฉลากที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์โดยจะต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ หากเป็นสารเคมีที่มีการแบ่งถ่ายต้องติดชื่อของสารเคมีเอาไว้บนภาชนะที่แบ่งถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอดูฉลากประกอบด้วยว่ามีคำแนะนำความปลอดภัยติดอยู่ไว้ด้วยหรือไม่

4.ในระหว่างที่ผู้ให้บริการกำจัดปลวกกำลังทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบดูว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้บนเอกสารหรือไม่เพื่อความปลอดภัย

5.ขณะที่มีการปฏิบัติงาน ให้ผู้อาศัยและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะเสร็จงานและพื้นผิวไม่มีสารอันตรายตกค้างอยู่แล้ว

การกำจัดปลวกและแมลงรบกวนต่างๆ นั้น จะต้องมีการใช้สารเคมีเพื่อดำเนินการดังกล่าวซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบเอกสารและมาตรฐานของผู้ให้บริการที่จะเลือกใช้งานอย่างเข้มงวด หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีเอกสารที่ถูกต้องมาแสดงก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะเลือกใช้บริการแม้ว่าจะมีราคาถูกก็ตาม เพราะอันตรายที่จะได้รับภายหลังนั้นนับว่าไม่คุ้มกันเอาเสียเลย
เนื้อหาที่น่าสนใจ
เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

สั่งซื้อ น้ำยากำจัดปลวก
คลิกที่นี่เพื่อ แอดไลน์มาได้เลย แอด Line คลิก